Opleidingsversneller voor EPD's

Sneller naar succes

Samen met Tulser werken wij nauw samen aan de

realisatie van 70:20:10 gebaseerde oplossingen zoals:

Opleidingsversneller voor EPD's.

 

Deze totaaloplossing resulteert in:

 • een aanzienlijke reductie van de out-of-pocket
  kosten voor training en verletkosten. Denk aan
  een reductie van
   traditionele kosten voor training
  van 50 -80%.

 • aanzienlijke verlaging van de belasting van de
  service-desk en/of key users.

 • een productiviteitswinst voor alle zorgprofessionals door de verkorting van de
  time-to-performance.

   

Deze positieve businesscase loopt bij grotere ziekenhuizen in de miljoenen. 

Onze aanpak

Bij de aanpak is het de bedoeling het EPD via opleidingsversnellers mét EPSS én 70:20:10 in te voeren conform de bedoeling van de zorgorganisatie. Deze werkwijze is gebaseerd op een positieve businesscase in vergelijking met traditioneel opleiden: sneller werken en leren.
 

Cocreatie

Deze benadering werkt voor de academie versterkend. En wij hebben de gehele werkwijze toegespitst op cocreatie met de academie om tot de gewenste resultaten te komen. Onze ervaringen komen van pas om in de hectische periode rondom go-live koers te houden en de beloofde businesscases daadwerkelijk te leveren.
 

Maatwerk in eigen context

De aanpak is volledig gebaseerd op maatwerk. Leren is immers relevanter naarmate de context is meegenomen in de oplossing. De context verwijst naar het dichtbij de werkplek verbinden van werken en leren en dat is 70:20:10 ten voeten uit.

Wat leveren wij

Maatwerk is door ons te leveren door te starten met een quick scan. Met de quick scan is het mogelijk een voorstel te doen voor de verdere uitrol van de eerste en deels tweede fase van onze aanpak, zoals gevisualiseerd in onderstaand figuur.

EPD_Whitepaper.png

Diensten