top of page
  • Foto van schrijverpermento

Bespaar > 50% op HiX opleidingskosten én realiseer tegelijkertijd een hoger competentie niveau

Bijgewerkt op: 2 mrt. 2022


Iedere implementatie van ChipSoft HiX, is een zwaar en kostbaar project voorzien van een vooraf vastgestelde datum voor de live-gang. Of het nu een overstap betreft van een EPD van een andere leverancier of een upgrade naar een nieuwe versie van HiX. Vooral in de laatste paar weken voor live-gang wordt nog even alles op alles gezet om het geplande feestje te kunnen vieren. Want hoe je het ook wendt of keert, de datum live-gang ligt vast en moet gehaald worden, daar wordt niet van afgeweken. Voor die datum moeten alle medewerkers zijn opgeleid tot een bepaald competentieniveau, zodat zij bij livegang start-bekwaam en in staat zijn om veilig en efficiënt met HiX te werken.

Maar zijn ze dat wel?


Uit onderzoek van McKinsey (2018) blijkt dat minder dan 30% van de zorgorganisaties met succes een digitale transformatie, zoals de invoering van een EPD, weet te realiseren. Na de invoering van een EPD blijken ze problemen met facturatie te hebben, weten eindgebruikers onvoldoende hoe met het EPD om te gaan en ontstaan in de dagelijkse praktijk knelpunten bij software updates en rondom het inwerken van nieuwe zorgprofessionals. Daarom is een gedegen opleidingsplan één van de belangrijke succesfactoren om te zorgen dat het EPD werkt en goed gebruikt wordt.


Opleiden in HiX: Een gangbaar model

ChipSoft biedt een uitgebreid pakket aan klassikale en online opleidingsmodules, Train-de-Trainer en HiX Expert Training sessies, meer dan 300 e-Learnings en een HiX Opleidingsomgeving. Het is de taak aan de academie/leerhuis van de zorgorganisatie om hier een effectief (kosten en resultaat) opleidingsmodel mee te realiseren.


Een typisch opleidingsmodel dat door zorgorganisaties wordt ingezet bestaat uit:

1. Klassikale training van de trainers en Experts door ChipSoft.

2. Klassikale training van Key-users door de HiX trainers

3. Klassikale training van zorgprofessionals door Key-users

4. Volgen van generieke en rol-specifieke e-Learning modules

5. Oefenen in de zandbak en/of opleidingsomgeving


en resulteert in een bepaald gewenst competentie niveau. Met als resultaat voor de zorgprofessional toegang tot de HiX productieomgeving. De vergeetcurve zorgt echter voor competentie degradatie indien niet of onvoldoende wordt geoefend met HiX tot aan de live-gang. Dit zou kunnen leiden tot onvoldoende vaardigheden op het moment van live-gang.


Na live-gang worden gedurende een aantal weken zogenoemde HiX floorwalkers ingezet om de zorgprofessionals ondersteuning te bieden bij het werken met HiX. De huidige krapte in de zorg kan echter leiden tot onvoldoende beschikbare ondersteuning door floor-walkers met als gevolg een vertraagde HiX competentie ontwikkeling.


Daarbij kosten dergelijke trajecten gemiddeld zo’n €1.250 per medewerker (1).

Het kan anders: Opleiden in HiX mét 70:20:10 en Permento Digital Adoption Platform

Voor ons staat 70:20:10 vooral voor het principe dat mensen leren door te werken en niet uitsluitend via het volgen van klassikaal trainen en e-Learnings. En dit komt uitstekend van pas bij de implementatie van HiX. Tijdens het werken met HiX is er performance support, als onderdeel van het Permento Digital Adoption Platform (DAP), die de eindgebruiker navigeert naar de juiste stappen in een uit te voeren taak én naar de juiste werkwijze (compliant met de afspraken en standaarden).


Deze navigatie is performance support (taakondersteuning): software die als een laag over het EPD ligt en de eindgebruiker o.b.v. gidsen naar de juiste stappen navigeert. Goed te vergelijken met de navigatie in de auto. Tijdens het rijden, op het moment dat het nodig is, is er directe ondersteuning die just in time is, just in place, just for you en just enough.


De waarde van performance support bij het werken met HiX is de ondersteuning voor of tijdens de te leveren prestatie in organisaties voor zorgprofessionals – vaak met een minimum aan training. Dit is toegevoegde waarde, omdat onmiddellijk op de werkplek prestatieverbetering optreedt.


Vergeetcurve na Live-gang opgevangen door Permento

De kracht van dit opleidingsmodel komt met name tot uiting direct na live-gang. Het Permento DAP is namelijk 24x7 als een virtuele digitale assistent beschikbaar om de zorgprofessionals functioneel te ondersteunen (o.b.v. performance support) tijdens het werken met HiX. De zorgprofessional is hiermee nagenoeg volledig zelfredzaam. Ondersteuning op de werkvloer door floorwalkers wordt nog wel geboden gedurende een periode van 3 maanden. Door de beschikbaarheid van het Permento DAP kan de floorwalker capaciteit met minimaal 50% worden gereduceerd.

De totale kosten voor het opleiden volgens dit model bedragen circa € 370 (1).


Indien we dit doorrekenen voor een gemiddeld ziekenhuis met 3500 medewerkers
levert dit model een besparing op van:
€ 4.400.000 - € 1.300.000 = € 3.100.000

Conclusies

Een zorgorganisatie opleiden in HiX kan worden gerealiseerd tegen 1/3 van de kosten van het door veel zorgorganisaties gehanteerde gangbare model.

Bovendien zullen de medewerkers een hoger HiX competentieniveau bereiken in kortere tijd. Daarnaast kunnen de HiX autorisatie voorwaarden per medewerker objectiever worden bepaald door het volgen/meten van de voortgang op Permento DAP Leerplannen. Met andere woorden:


“zorgprofessionals zijn bij live-gang HiX start-bekwaam en in staat veilig en efficiënt met HiX te werken”



1: Dit is exclusief kosten voor e-Learnings, verlet- en facilitaire kosten, kosten voor de voorbereiding van klassikale trainingssessies en webinars en kosten voor oefenen in de HiX zandbakomgeving




ChipSoft en HiX zijn geregistreerde handelsmerken van ChipSoft BV






685 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page