Copyright

Permento

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, verwerkt in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande wederzijdse overeenstemming en goedkeuring.
Bedrijfsgegevens

Permento BV

Burgemeester de Raadtsingel 71

3311 JG  Dordrecht

Nederland

Bank: NL25 INGB 0007 7784 85

KvK: 68537506

BTW nr: 857488545B01

Contactgegevens

Tel. (+31) 78 61 62 999