top of page
  • Foto van schrijverpermento

Sneller meer succes met HiX?Het EPD is een middel om de zorg voor de patiënt te verbeteren. Maar resulteert de invoering van het EPD ook in productiviteitswinst?

Uit onderzoek blijkt dat minder dan 30% van de organisaties met succes een digitale transformatie, zoals de invoering van een EPD, weet te realiseren. Na de invoering van een EPD blijken veel zorgorganisaties problemen te hebben met facturatie, weten eindgebruikers onvoldoende hoe met het EPD om te gaan en ontstaan er in de dagelijkse praktijk knelpunten bij software updates en rondom het inwerken van nieuwe zorgprofessionals. Dat moet en kan anders: Sneller meer succes met een minimum aan training.

Ondersteuning terwijl je werkt i.p.v. de knoppencursus

Traditioneel wordt getraind door het volgen van de knoppencursus en e-Learnings gevolgd door begeleiding van key-users. Dit is een kostenpost zonder impact. Mensen leren door te werken. Vanuit dit principe wordt Performance Support ingezet voor het opleiden van de eindgebruikers. Een belangrijke succesfactor om het EPD in zorgorganisaties te laten werken.

Tijdens het werken met het EPD is er Performance Support die de eindgebruiker navigeert naar de juiste stappen in een uit te voeren taak én naar de juiste werkwijze (compliant met de afspraken en standaarden). Concreet wordt performance support ingevuld met een zogeheten EPSS (Electronic Performance Support System). Dit is software die de eindgebruiker naar de juiste stappen in het EPD navigeert. Goed te vergelijken met de navigatie in de auto. Tijdens het rijden, op het moment dat het nodig is, is er directe ondersteuning die just in time is, just in place, just for you en just enough.Opleidingsversneller voor HiX

De waarde van performance support bij het werken met een EPD is de ondersteuning voor of tijdens de te leveren prestatie met een minimum aan training. Dit is toegevoegde waarde, omdat onmiddellijk op de werkplek prestatieverbetering optreedt.

De basis van de Opleidingsversneller voor HiX is een 70:20:10 gebaseerde totaaloplossing die werken en leren verbindt. Permento Performance Studio is de tool (het EPSS) die kennis, ervaring en expertise in de context van het werk op de werkplek aanbiedt. Voor HiX is de Opleidingsversneller al ingericht met meer dan 500 standaard beschikbare interactieve Guides.

HiX voorzien van deze Opleidingsversneller levert een relevante bijdrage aan veilige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg. Bovendien resulteert de inzet van de Opleidingsversneller voor HiX in een uiterst positieve businesscase:


  • Reductie van kosten voor (traditionele) training van minimaal 50%.

  • Aanzienlijke verlaging van de belasting op de service-desk en/of key-users.

  • Productiviteitswinst door verbetering van de time-to-competency met meer dan 35%.

  • Verbetering van compliancy en daardoor verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

  • Verhoging van de omzet en omzetsnelheid door vermindering van fouten en rework.

  • Positieve effecten op het verloop van de loopbaan, het saamhorigheidsgevoel en enthousiasme, het zelfvertrouwen en de medewerker tevredenheid.

De Opleidingsversneller voor HiX is een totaaloplossing ontstaan vanuit de samenwerking tussen Tulser en Permento HiX is een geregistreerd handelsmerk van ChipSoft BV.

110 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page