top of page
  • Foto van schrijverpermento

Moeten we nou digitaliseren, digitaal transformeren of digitaal adopteren?

Bijgewerkt op: 11 jan. 2022Kun jij in een paar zinnen het verschil aangeven tussen digitalisering, digitalisatie en digitale transformatie? Zo niet, dan is dat geen reden tot schaamte. Sterker nog: ook veel kenners, waar we onszelf ook toe rekenen, halen ze nog wel eens door elkaar. En mochten de termen zelfs wat angst inboezemen, dan hebben we nóg een troost voor je: we zitten er met z’n allen ongemerkt al jaren middenin!


Beperkte impact


We hebben voor de grap Google eens met de termen aan het werk gezet. Veruit de meeste hits worden gescoord op digitalisering, gevolgd door digitale transformatie en, na een tijdje niks, door digitalisatie. Daar zit wel enige logica in. Digitalisering is namelijk de overgang van informatie naar een digitale vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers. Een soort basis dus waar vrijwel niemand aan ontkomt. Digitalisering is hoofdzakelijk technologiegericht met een focus op bestaande processen die beperkte impact hebben op de organisatie. Digitalisering is met andere woorden een goed begin, maar is geen digitalisatie en al helemaal geen digitale transformatie.


Integrale aanpak


Onder digitalisatie verstaan we het gebruik van digitale technologieën om een bedrijfsmodel te veranderen en nieuwe inkomsten dan wel waarde toevoegende mogelijkheden te creëren. Digitalisatie leidt tot innovatie van het businessmodel en nieuwe processen. Zo is een handscanner in een supermarkt ‘gewoon’ een vorm van digitalisering omdat het proces weliswaar digitaal is gemaakt, maar je nog steeds langs de schappen en de kassa moet. Online bestellen en laten bezorgen is daarentegen een voorbeeld van digitalisatie. Digitale transformatie gaat nog verder en staat voor een integrale aanpak om verwachtingen, mogelijkheden en kansen van ICT-toepassingen en personeel optimaal in te zetten voor bedrijfsprocessen, informatiebeheer en gebruikersbeleving.


Nieuwe markten en verdienmodellen


Kenmerkend voor digitale transformaties is dat ze veelal gebruik maken van disruptieve technologie. Oftewel zeer innovatieve c.q. revolutionaire technologie die traditionele markten en verdienmodellen op z’n kop zet. In het ‘klein’ kun je denken aan navigatie met Google Maps door de toevoeging van GPS aan de ‘aloude’ digitale kaarten. Die waren op hun beurt weer een digitaliseringsslag ten opzichte van een papieren atlas. Op eenzelfde manier gingen we van een papieren adresboekje al digitaliserend naar een elektronische variant wat via een digitale transformatie in een CRM-systeem uitmondde. In het ‘groot’ kun je denken aan disruptieve bedrijven als AirBnB, Uber en Netflix met totaal nieuwe verdienmodellen. En aan Google dat is getransformeerd van een technologieleverancier in een dataservicesbedrijf, met ingrijpende gevolgen voor het werken met en voor het bedrijf.


Werk aan de winkel!


Het uiteindelijke doel van digitale transformatie is om te komen tot een flexibele organisatie waarmee kan worden ingespeeld op de continu veranderende klantbehoeften. Digitale transformatie raakt dus de hele organisatie, haar cultuur en stakeholders, inclusief klanten en leveranciers. Een digitale transformatie stelt dus veel eisen aan de factor mens, en met name medewerkers. Zij moeten ook continu met veranderingen mee en die transformatie omarmen om er een succes van te maken. Dat gaat bepaald niet vanzelf en stuit vaak op weerstand en gebrek aan kennis en vaardigheden. Het feit dat het aantal zoekresultaten in Google op de term ‘digitale adoptie’ sterk achterblijft, is op z’n minst een indicatie dat er hier nog veel werk aan de winkel is.


Zelfredzaamheid stimuleren


Dat is precies de reden waarom we Permento hebben opgericht. Om medewerkers te helpen om zich alle veranderingen, nieuwe systemen, werkwijzen en applicaties (dat zijn er al snel tientallen!) zo snel mogelijk eigen te maken. Met individueel en online werkplekleren binnen ons Digitaal Adoptie Platform (DAP) maken we jouw medewerkers vrijwel direct zelfredzaam. Zelfredzame medewerker zijn namelijk zelfverzekerde medewerkers, die minder fouten maken, productiever zijn, zelfstandiger werken en daardoor blijer en loyaler zijn. En wie wil dat nou niet?

100 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page